tisdag 4 september 2012

Dyrt när SR och SVT festar


I höst blir det personalfest för 900 SR-medarbetare resp. 2500 i SVT i hyrda lokaler. Totalt kostar kalasen ca 6 miljoner tv-avgiftskronor.

Festkulturen i en del statliga affärsverk och myndigheter har fått negativ uppmärksamhet i medierna den senaste tiden. I radioprogrammet Medierna har man undersökt festkostnaderna hos medieföretagen själva. Det visar sig att hos flertalet av de större dagstidningarna ligger kostnaderna för personalkostnaderna betydligt lägre än för public servicebolagen SVT och SR (TV4 vill inte svara på frågorna).

För tidningarna ligger kostnaden på 1000 kr per person (GP var lägst med 340 kr)  medan det för public service rör sig om 1800 resp. 2300 kr per person. Den stora skillnaden beror framför allt på att public serviceföretagen avsatt stora belopp för professionell underhållning totalt ca 500-600.000 kr medan för tidningsföretagen stod personalen till största delen själv för underhållningen.

Att låta personalen själva stå för underhållningen, är ingen bra modell för Sveriges Radio, menar SR:s vd Mats Svegfors. Det fungerar det inte med en amatörparad som underhållning på personalfesten. Det bryter mot kulturen i vår verksamhet. Den bygger på musikalisk och kulturell kvalitet.


Medierna i P1 görs av produktionsbolaget Tredje statsmaken för SR.