lördag 22 november 2014

Politisk motstånd mot radio- och tv-avgiften

Riksdagsmotioner förebådar politisk strid om public servicefinansieringen
Riksdagsledamöter för Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna föreslår att radio- och TV-avgiften slopas. Det framgår av de motioner rörande public service, som har lämnats in under den allmänna motionstiden. Andra motioner gäller opartiskheten i public service, medieklyftan mellan olika delar av landet och ett public service med ett brett utbud.

Moderaterna Sten Berheden, Carl-Oskar Bohlin, Hans Rotheberg, Jenny Petersson, Margareta B Kjellin, Jan Ericson och Cecilia Widegren vill i separata motioner avskaffa radio- och TV-avgiften och sköta finansieringen via skattsedeln. Radio- och TV-avgiften har spelat ut sin roll, den är ett otidsenligt och ineffektivt sätt att finansiera public service, skriver Sten Berheden i sin motion och föreslår att avgiften avskaffas omgående. Widegren föreslår en översyn över hur public service ska finansieras eftersom förutsättningarna för radio- och TV-avgiften gradvis har blivit föråldrade och kan ifrågasättas. Centerpartisten Per-Ingvar Johnsson (c) tycker också att Radio- och TV-avgiften ska avskaffas och ersättas med en public service-avgift på skattsedeln.

Även Sverigedemokraten Anders Forsberg vill ha finansiering av public service via skattsedeln. Avgiften ska inte kopplas till TV-innehavet. Partikollegan Patrik Jönsson skriver i sin motion att SVT inte klarar att vara opartiska och sakliga, särskilt när det gäller Sverigedemokraterna, och att ”50 procent av journalisterna på Sveriges Radio och Sveriges Television sympatiserar med Miljöpartiet”. Han vill därför att det införs i direktiven att ”fullständig politisk neutral hållning är av största vikt vad gäller de program som sänds i SVT och SR”.   Vänsterpartiet vill att radio- och TV-avgiften behålls.

Socialdemokraterna Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg vill motverka vad de kallar den tilltagande medieklyftan mellan olika delar av landet. Ett sätt att göra det är att stärka public service. 

I jämförelse med tidigare år är det tydligt att intresset för public servicefrågorna f.n. inte är så mycket i fokus i politiken. Debatten om den framtida finansieringen av public service kommer dock att ta fart under riksdagsåret eftersom den snabba utvecklingen som innebär att allt fler ser tv enbart via nätet och med detta kommer intäkterna från tv-avgiften att minska.  Denna avgift får enbart tas ut för innehav av tv-mottagare, inte på de datorer, smartphones och surfplattor som används för tv-tittande.  

SVT, SR och UR:s chefer har nyligen uppvaktat kulturutskottet med krav på att lagstiftningen ska ändras så att även mottagning via nätet avgiftsbelägg. Man vill inte ha en finansiering via skattsedeln. Det kan också finnas andra alternativ som pay-per-view.