torsdag 5 juni 2014

Låter public service sina egenintressen gå före allmänhetens?

Teknikprofessor efterlyser granskning av tv-avgiftsstriden
Sedan över ett år tillbaka driver Radiotjänst AB en kampanj om att internetanslutna datorer är avgiftspliktiga tv-mottagare och därmed att alla i Sverige ska betala radio- och tv-avgiften. Anledningen är att tv-sändningar läggs ut på internet. Överklagan av avgiftskravet har nått Högsta förvaltningsdomstolen. Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gäller ytterst om att värna allmännyttig radio och tv som institution, skriver Gunnar Karlsson, professor i teletrafiksystem vid KTH i en debattartikel. 
Radiotjänst hävdar att avgiften ska betalas för datorer som kan ta emot sändningarna men anger inte om man menar kan ibland eller kanalltid. Dock skriver man att utrustningen ska vara konstruerad för att ta emot tv-sändningar, vilket innebär att den alltid kan ta emot tv-sändningar. Vidare ska avgiftsskyldigheten kunna bestämmas schablonartat (utan kontroll av varje enskild dator) 

Radiotjänsts argument ovan är från yrkandet i målet. Målet berör upp emot en halv miljon människor och är viktigt eftersom det är sista rättsliga instans, så domen kan inte överklagas. Omfattningen på avgiftskravet är en miljard kronor om året från allmänheten. På den ena sidan i målet står en ensam representant ur allmänheten utan juridiskt ombud. Han saknar tv och betalar följaktligen inte radio- och tv-avgift; däremot har han medgivit innehav av en internetansluten dator. På den andra sidan står ett bolag som har råd att lägga miljontals kronor på jurister för att vinna. Det är en dramaturgi som media vanligtvis älskar att ta upp. Trots detta och omfattningen på målet granskas det inte av en enda journalist i Sverige!

Inte ens de som anser sig vara friast av de fria har granskat Radiotjänst, nämligen den oberoende sektorn av medier i allmänhetens tjänst. Självständigheten som konglomeratet av SVT, SR, UR och Radiotjänst värnar om öppnar för att konglomeratet låter sina intressen gå före allmänhetens. Avgiften för datorer visar på det. Tv-sändningar över internet är en tjänst som konglomeratet beslutat erbjuda. Man vill därefter tvinga alla att betala avgift under hot av inkassobolaget Radiotjänst, oavsett om de ser eller ens kan se på sändningarna.

Kampanjen för att alla ska betala radio- och tv-avgiften må ge goda inkomster om den lyckas, men den underminerar tilltron till konglomeratet som snarare visar intresse för mer resurser än att verka i allmänhetens tjänst. Målet i Högsta förvaltningsdomstolen gäller ytterst om att värna allmännyttig radio och tv som institution, skriver Gunnar Karlsson

Läs hela debattartikeln på SvD Brännpunkt.