fredag 9 maj 2014

Beslut om fria SR om partiskhet och osaklighet ifrågasätts

Granskningsnämnden JK-anmäld för jäv i digitalradiofrågan
I februari anmäldes till granskningsnämnden Sveriges Radio för partiskhet och osaklighet ifråga om inslag i tre program samt även för hur frågan framförts de senaste två åren till förmån för DAB-systemet. Idag har Public servicerådet anmält granskningsnämndens beslut att fria Sveriges Radio till Justitiekanslern (JK) eftersom den som tagit beslutet är dokumenterad förespråkare för DAB och som även tidigare tagit ett liknande beslut.