måndag 3 mars 2014

EBU chockat över Sveriges UHF-beslut

Europeiska Radiounionen (EBU) uttrycker idag allvarlig oro över den svenska regeringens beslut om att omplanera 700 MHz-bandet för "andra användningsområden" än television från 2017. Skälet är att en sådan snabb övergång befaras äventyra integriteten för tv-tjänster i Sverige. Marksänd television kommer nu att delvis behöva gå över till VHF-band III  (174-240 MHz) som även DAB-radion sänder på.