lördag 8 mars 2014

Nya ordföranden i alla public servicebolagen

Företagsledningarna får ökad makt i styrelserna
Skansen-chefen John Brattmyhr föreslås bli ny ordförande i Sveriges Radios styrelse och ersätter Agneta Dreber. Även i de två andra public service-bolagen blir det nya styrelseordföranden. Lisa Lindström vd för Doberman blir ordförande i UR:s styrelse och Anna-Karin Celsing civilekonom med egen verksamhet i SVT:s styrelse. Samtliga tre vd får också egen plats i respektive styrelse.
Övriga styrelseförändringar vid bolagens årsstämmor 7 april:

Sveriges Radio: 
Förvaltningsstiftelsen föreslår omval av ledamöterna Tommy Adamsson, John Brattmyhr, Anna Omstedt Lindgren, Gunilla Kindstrand och Gunnar Wetterberg samt nyval av Anette Novak, Åsa Bernlo och Ole Mölgaard. Vd Cilla Benkö väljs in i styrelsen. 

Anette Novak är VD för interaktiva institutet och var tidigare chefredaktör för tidningen Norran i Skellefteå. Åsa Bernlo är ansvarig för Mediadagarna i Göteborg och har tidigare bl.a. varit VD för Göteborgs filmfestival. Ole Mölgaard är programdirektör för mediachefsutbildningen vid Köpenhamns handelshögskola. Han har tidigare såväl varit kanal- och utvecklingschef vid Danmarks Radio som aktiv i kommersiell radio. 

Sveriges Television: 
Omval av ledamöterna Kerstin Alnebratt, Astrid Assefa, Lars Burman, Anna-Karin Celsing, Eva Swartz Grimaldi, Lars Ilshammar och Svante Weyler samt nyval av Dag Tuvelius. Vdn Eva Hamilton väljs in i styrelsen.

Dag Tuvelius har varit chefredaktör för Kyrkans Tidning, chef för Livsåskådningsredaktionen vid SR och projektledare för livsåskådningsprogram vid SVT. 

Utbildningsradion: 
Omval av ledamöterna Elisabeth Fridsäll-Emilsson, Lisa Lindström, Anna-Britta Åkerlind, Stefan Forsberg, Mattias Hansson och Kristina Persson samt nyval av Björn O. Nilsson och Emanuel Levin. Vd Erik Fichtelius väljs in i styrelsen. 

Björn O. Nilsson är sedan förra året VD för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Han är doktor i biokemi vid KTH i Stockholm och har arbetat i flera ledande positioner inom bioteknik- och läkemedelsindustrin. Emanuel Levin är matematiklärare och IKT pedagog i Tierp.