onsdag 19 februari 2014

Facklig protest mot försämring av SVT:s regionnyheter

Hela Sverige ska speglas i SVT:s utbud inget mål satt av SVT:s chefer, utan finns i sändningstillståndet, skriver fackklubben Unionen på SVT i ett pressmeddelande. De regionala nyheterna utgör själva grundbulten i SVT:s demokratiuppdrag. De är oerhört betydelsefulla för hur medborgarna uppfattar samhället . Unionen anser att förändringen måste anpassas efter lokala förhållanden.


Nu har SVT upptäckt att vi inte bevakar och rapporterar från hela landet och ska nu flytta tjänster från en ort till en annan. I sin iver att göra rätt ställer SVT Rosengård mot Luleå, Sundsvall mot Uppsala och Karlstad mot Rinkeby, som exempel. Att SVT behöver finnas på de orter där vi inte finns idag är helt rätt, men inte på bekostnad av sämre möjligheter till bevakning, på och runt befintliga orter, samt i glesbygden. 

För att täcka ett bevakningsområde måste rätt förutsättningar ges och de kan se olika ut över landet. I norr kan det ta lång tid att göra ett reportage på grund av långa avstånd. I Stockholm kan man istället bli sittande i bilkö i flera timmar. Låt inte enbart geografi och demografi styra när det gäller fördelningen av resurser. 

Det finns så många fler mångfaldsperspektiv att ta hänsyn till. Journalistiken, det vill säga innehållet i rapporteringen, är det centrala. Men journalistik är inte bara det skrivna och talade ordet. Bildberättande och redigering är också journalistik, men detta kallar SVT ofta för ”teknik” som ska skäras ned. Men för att kvaliteten i rapporteringen ska säkerställas måste dessa tre kompetenser följas åt, såväl i broadcast som online. 

Som planerna nu ser ut kommer fokus att flyttas mot blåljusnyheter och bort från politik, analys och sammanhang. Videojournalister ska leverera direktsända olycksrapporter medan nyheter från kommunfullmäktige riskeras att gås förbi. Hela utbudet finns enbart tillgängligt på webben, som inte är tillgängligt för alla. Sändningarna blir korta kommunikéer av de webbinslag man hunnit göra under dagen. Det är inte förenligt med SVT:s sändningstillstånd menar Unionen.