torsdag 6 februari 2014

SR-kanaler används för DAB-propaganda

Partiskhet och osaklighet om digitalradio anmäld
Granskningsnämnden har fått en anmälan mot SR ifråga om inslag om digitalradio i Kulturnytt resp. Ekot liksom bevakningen och presentationen av digitalradiofrågor i SR:s nyhets- och faktautbud. I inslagen intervjuades den av regeringen utsedde samordnaren för digitalradio Nina Wormbs respektive Sveriges Radios vd Cilla Benkö. I bägge inslagen framfördes många felaktigheter och spekulativa åsikter, som inte ifrågasattes av respektive intervjuare. För lyssnaren avgörande fakta om DAB och FM utelämnades.
Läs mer