lördag 30 november 2013

Public servicebolag halverar personalstyrkan

Förhandlingarna är avslutade. SRF, Sveriges Radio Förvaltnings AB – ägt av SVT, SR och UR – krymper nu verksamheten med 90 personer. 70–75 personer blir kvar. SRF är ett kunskaps- och serviceföretag som ansvarar för gemensamma service- och stödfunktioner för de tre programbolagen.
SRF är även fastighetsägare – i Stockholm och Umeå där SVT, SR och UR bedriver programverksamhet. 

Enligt kritiker kommer nedbemanningen att ödelägga verksamheten vid Grammofonarkivet och Musikbiblioteket. Enligt SRF:s vd Eva-Lotta Löwstedt Lundell slutar cirka hälften av de 90 frivilligt. Sparkravet bottnar, enligt henne, i ett ansvar att ”hushålla med licensbetalarnas medel” och att jobba på rätt sätt med rätt saker.

Läs mer i Dagens Nyheter

Inför de kommande åren står Sveriges Radio inför stora besparingar, som enligt vad vd Cilla Benkö tidigare meddelat, kan röra sig om 50 miljoner extra per år för att bidra till finansieringen av en DAB-radiosatsning.