måndag 11 november 2013

Public service på Internet kan ingå i uppdraget

Webbens betydelse ökar för public servicepolitiken
En majoritet i kulturutskottet vill att Sveriges Television ska kunna räkna in det företaget lägger ut på nätet vid bedömningen om SVT uppfyller sitt public service-uppdrag.
Oppositionen inklusive Sverigedemokraterna vill att Granskningsnämnden för radio och TV i sin årliga bedömning om public service-bolagen uppfyller sina uppdrag tar med webbpubliceringar i bedömningen.

Även i konstitutionsutskottet har oppositionspartierna vunnit i denna fråga. 
Allt fler ser på TV på nätet och vi anser det rimligt att SVT får räkna in det som läggs ut där när man ska granska hur de uppfyller sitt uppdrag, säger Peter Eriksson (MP), ordförande i konstitutionsutskottet, till Dagens Nyheter.

Den borgerliga alliansen i KU har reserverat sig. Per Bill (M) säger till DN att det då finns en risk att SVT börjar lägga smalare program bara på nätet och att kanalerna reserveras för ”glada underhållningsprogram”. Om förslaget går igenom kommer även internetverksamheten för Sveriges Radio och Utbildningsradion räknas in i resp. uppdrag. Detta kan även få betydelse för den framtida tilldelningen av tv-avgiftsmedel till bolagen.