torsdag 10 oktober 2013

Statsministern betalar inte tv-avgiften

Enligt regeringskansliet täcker den radio- och tv-avgift som regeringen betalar även in statsministerns tjänstebostad. Jag har följt de instruktioner jag har fått från regeringskansliet. Jag betalar ett förmånsvärde för att jag bor i Sagerska huset, säger Fredrik Reinfeldt. 

Frågan om radio- och tv-avgiften är speciell för alliansregeringen. När regeringen var ny 2006 visade det sig att tre ministrar inte betalade radio- och tv-avgiften. Två av dem avgick efter bara några dagar. Bara Tobias Billström fick stanna kvar.Men när det gäller Fredrik Reinfeldts radio- och tv-avgift står ord mot ord. 


Regeringskansliet hävdar alltså att Sagerska huset där Fredrik Reinfeldt bor ingår i den radio- och tv-avgift som regeringskansliet betalar. Men Carl Gustav Johansson på Radiotjänst anser sig vara säker att så inte är fallet. Vår uppfattning är att det inte omfattas av den avgift som regeringskansliet betalar, säger han. Det vill säga, statsministerns radio- och tv-avgift täcks inte av den avgift som regeringskansliet generellt betalar?
Det är helt riktigt vår uppfattning.

Bengt Nordqvist, chefsjurist på Regeringskansliet, håller inte med: Statsministern är ålagd att använda Sagerska Huset för sitt boende. Där är det Regeringskansliet som tillhandahåller all den utrustning som behövs. Och det inkluderar TV-apparater, för att han ska kunna sköta sitt jobb.  Hur kommer det sig att Radiotjänst har en annan uppfattning?

Radiotjänst utgår ifrån hushåll och vi utgår ifrån myndigheten. Men vi har en dialog med Radiotjänst om det här,  säger Nordqvist.