onsdag 30 oktober 2013

Allt som kan ta emot tv är tv-mottagare

Datorer, mobiltelefoner och surfplattor kommer även framöver att räknas som tv-mottagare. Det slår Kammarrätten i Sundsvall fast i en vägledande dom. 558 personer har överklagat att de ska betala tv-avgiften till Luleå förvaltningsrätt, men bara en har fått sitt fall omprövat i kammarrätten i Sundsvall. Det är en lundabo som överklagat en dom med samma innehåll, som föll i förvaltningsrätten i Luleå i somras. 

Lundabon anser i sitt överklagande att det inte räcker att hans dator KAN ta emot tv-program. Den måste också måste vara AVSEDD för det ändamålet för att han ska betala radio- och tv-avgift. -Jag har inte den mjukvara som krävs i datorn för att titta på tv. Och min dator är ingen tv-mottagare, skriver han. - Fel, svarar kammarrätten i Sundsvall i dag. Datorer, surfplattor och smarta mobiler är konstruerade för att ta emot tv-program via nätet. Därför är de också att betrakta som tv-mottagare i lagens mening.  

Den här vägledande domen, som går att överklaga till Förvaltningsöverdomstolen, kommer att väcka ny debatt om hur vi ska betala för public service i framtiden.

Läs hela artikeln på SR Kulturnytt