tisdag 8 oktober 2013

Flytta hela SVT till Göteborg

Flytta hela Sveriges Television och en av Sveriges Radios kanaler till Göteborg, föreslår Eva Flyborg (fp) i en riksdagsmotion. Hon vill bryta Stockholms dominans i nyhetsrapporteringen och pekar på att 40 procent av den samlade tidningsupplagan ges ut i Stockholm, medan bara 20 procent av svenskarna bor i Stockholms län.

Hon skriver att värderingarna lätt blir enhetliga när en så stor del av det samlade medieutbudet produceras i en liten del av landet. I Göteborg finns det en stor kompetens inom området, ”en härlig kreativitet och visioner för framtiden”.  Hon anser också att mångfalden ökar om SVT flyttas utanför huvudstaden och pekar på exempel på hur tv-kanaler placerats i andra orter än huvudstaden i Norge och Danmark (Bergen resp. Odense).

Eva Flyborg har flera gånger tidigare motionerat om att flytta ut SVT2 till Göteborg.