fredag 19 oktober 2012

Oenighet i regeringen om Public serviceavgift

Public Service-kommittén föreslår att nuvarande radio och tv-licens ersätts med enskatt som betalas av varje individ. Den ska vara beroende av hur hög inkomsten är. Denna skatteinkomst ska inte ingå i den årliga budgeten och vara skild från budgetförhandlingarna.

I förberedelserna för att skicka ut utredningen på remiss har det uppstått en strid mellan kulturdepartementet och finansdepartementet.
Enligt vad Ekot erfar är det ännu inte klart hur skatteförslaget ska formuleras. Finansdepartementet tycker inte att skatten ska vara beroende av inkomstens storlek vilket kan ge marginaleffekter. Inte heller att inkomsten från Public serviceskatten ska ligga utanför den årliga budgeten.

Finansdepartementet anser att Public serviceutredningen inte räcker som underlag för att genomföra förändringen och det krävs ytterligare utredning. Kulturdepartementet måste få iväg utredningen på remiss de närmaste veckorna för att förslaget ska kunna behandlas i tid. Ett regeringsförslag måste läggas fram i riksdagen i vår för att ett nytt Public serviceavtal ska kunna börja gälla som planerat från 2014. (Ekot P1 SR)