fredag 3 april 2015

Förödande kritik i DAB-radioremissen

Tunga myndigheter, högskolor och experter förkastar digitalradioförslaget. 
Förslaget om en övergång från FM till DAB+ 2016-2022 förkastas av många instanser och dessutom av flera betydelsefulla institutioner. En genomläsning av alla remissvar till kulturdepartementet - även flera som är positiva till DAB-radio i princip - bekräftar kritiken som kom redan när betänkandet Digitalradiosamordningen presenterades i december; att förslaget var alltför bristfälligt.  Sveriges Television vill att man väntar med DAB-radion.

Något som förenar både remissinstanser både både på den positiva som den negativa sidan är vikten av att kris- och beredskapsfrågor uppmärksammas vilket utredaren missat i de flesta delar. Riksrevisionen avstår från att yttra sig nu, men presenterar sin granskningsrapport i frågan 14 april.  Sorterad lista över inkomna yttranden redovisas här. 

Läs mer