onsdag 26 augusti 2015

Överlever kabel och marksänd TV 2020-talet?

Linjär-tv fortsätter minska – allt fler streamar
Utvecklingen blir tydlig i en rapport från SVT Publik och Utbud i vilken de summerat våren och sommarens tittarsiffror. När tv-trenderna för veckorna 1-33 summeras bekräftas bilden av en nedåtgående trend för SVT i linjär-tv, skriver SVT:s företagstidning Vi på tv. Allt fler – särskilt bland den yngre publiken – väljer numera att titta online. Undantaget är den äldre publiken som håller fast vid traditionellt tv-tittande. 


Enligt MMS fortsätter SVT under 2015 fortsätter att dominera webb-tv-tittandet. Av rapporten framgår också att räckvidden för SVT Online har ökat kraftigt – då mätt i unika besökare per vecka. Under perioden för mätningen nådde SVT Online en genomsnittlig vecka 5 186 000 unika webbläsare, vilket är en ökning med 42 procent jämfört med motsvarande period 2014.


Linjär-tv har haft sin 50 fantastiska år. Streamad tv har just börjat växa. Det är tydligt att under de kommande 20 åren kommer streamad tv att ersätta linjär-tv, sade Netflix vd Reed Hastings i våras. Video kommer i framtiden helt att konsumeras på internet.