fredag 5 juli 2013

Ökat tv-tittande för public service

Sveriges Televisions fyra kanaler har enligt MMS första halvåret 2013 tillsammans mer än tredjedel, 37,6 procent, av tv-tittandet för åldersspannet 3-99 år, en ökning med 1,1 procentenheter mot motsvarande halvår 2012.  SVT1 dominerar helt med 25,4 % och är därmed landets största enskild kanal.
På andra plats ligger Bonnierägda TV4-gruppen med 27,7 % för sina nio kanaler varav TV4 har 19,2 %. Sedan kommer Stenbecks MTG med 14,1 % för sina fyra kanaler varav TV3 har 6 % och SBS Discovery med 9,8 % varav Kanal 5 har 6 %.

Övriga tio kanaler har tillsammans 3,4 %.  Totalt sett har den kommersiella televisionen minskat med 1,4 procentenheter, men bibehåller största publikandelen 55,1 %.


I mätningen ingår inte Öppna Kanaler och andra lokala kanaler. I SVT:s fyra kanaler ingår här Kunskapskanalen som SVT och UR driver tillsammans.