onsdag 3 april 2013

SR anklagas för att snedvrida konkurrensen

Istället för att förnya radiomediet tänker SR med statliga medel försöka konkurrera ut den fria dagspressen. Vi förväntar oss nu svar från regeringen om hur man ska säkra mångfalden, skriver Tidningsutgivarnas presidium i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
Vad vi har här är alltså en statlig jätte med tydliga ambitioner att konkurrera med de fria marknadskrafterna, men där vi som ska konkurrera inte tillåts spela på samma planhalva. Frågan är hur regeringen menar att denna strategi gynnar kvalitativ nyhetsförmedling och mångfald. Från dagspressens sida förväntar vi oss svar från regeringen på hur man tänker agera för att säkra mångfald och kvalitet i den nya digitala medievärlden till att inte bara omfatta public service skriver bl.a. TU:s ledning.

Läs hela debattartikeln på SvD Brännpunkt och
SR:s vd Cecilia Benkös svar i Medievärlden