söndag 12 februari 2012

Kommersialiseringen av Sveriges Television

Senaste åren har allt oftare kommersialiseringen av Sveriges Television debatterats. Med detta menar man främst att en del av programutbudet har fått ett kommersiellt 
tilltal. Tittarna betraktas mer som konsumenter än som medborgare och public serviceföretagens uppdragsgivare. Det sägs bl.a. att program som Melodifestivalen och Minuten istället bör sändas i någon reklamfinansierad kanal. Dessutom kritiseras ofta den stora mängden trailers för sina egna program som SVT sänder mellan program. Även om detta inte är betald reklam så är tilltalet kommersiellt.
På Publicservicebloggen kommer bl.a. denna kommersialisering diskuteras.

Avhandling visar hur kommersialiseringen inleddes
Johan Lindén har disputerat på JMK, Stockholms universitet, med avhandlingen TV-ledning i konkurrens. En studie av Sveriges Televisions publicistiska ledning 1997-2000.

Johan Lindén känner företaget väl. Han är anställd på SVT sedan 1992 och hade varit reporterchef på Rapport-redaktionen när han som doktorand började samla in dokument och göra intervjuer för sin avhandling. Fältarbetet avslutades 1999. Året därefter utsågs han genrechef för nyheter och samhälle och ingick i SVT-ledningen under åren 2000-2007. Lindén skriver sammanfattande:

"En central slutsats i avhandlingen är att ju större frihet statsmakterna ger SVT att verka på den kommersiella mediemarknaden desto större betydelse får den kommersiella logiken som styr marknaden och desto mer driver företaget bort från de ursprungliga målsättningarna förankrade i den sociala ansvarsteorin. Denna tendens förstärks ytterligare om statsmakterna dessutom använder SVT för att stimulera den privata kommersiella produktionsbolagsmarknaden. Därmed blir Sveriges Television också mer exponerat för kritik om marknadsanpassning, kommersialisering och trivialisering” (sidan 328).

Kort innehållsbeskrivning