måndag 19 augusti 2013

Konkurrensverket behövs i public service-granskning

På Dagens industris debattsidor skriver Tevefolkets Jan Friedman att det är beklagligt att public service-utredningen inte analyserade public service-bolagens marknadspåverkan. Desto viktigare inför den utredning som nu ska göras av Myndigheten för radio och TV är "att de som ska granska också förstår hur man analyserar marknader och konkurrensfrågor", skriver Friedman.

Ett rimligt önskemål är därför att den myndighet som har insikter och perspektiv på sådana frågor, Konkurrensverket, också blir inblandad för att belysa dessa ­frågor. (Journalisten)